Viktig info vedrørende påmelding:

  • All påmelding er bindende. Depositum refunderes ikke.

  • Du har dog i henhold til kjøpsloven full angrerett i 14 dager etter påmelding, innen 1 måned før utdannelsesstart, unntak kan gjøres ved sykemelding fra lege. Etter avtale kan du også få beløpet tilgode og delta på et senere kurs, så lenge vi har plass.

  • Full kursavgift skal være innbetalt før kurset starter med mindre annet er avtalt. Saken videresendes til inkasso dersom det blir nødvendig.

  • Har du fått en nedbetalingsplan plikter du å følge denne. Saken går til inkasso dersom betaling ikke skjer i tide.

  • Velger du å avbryte utdanning underveis i kursforløpet må full kursavgift betales. Dette er deltakers eget ansvar.

Det forventes at du har gjort nødvendige undersøkelser når du melder deg på en utdanning slik at du vet hva det er du melder deg på, og vet at du er klar for å delta på yogaen som undervises. Ta kontakt om du er usikker på noe når det gjelder dette.