Ayurveda & Yogisk Liv

Yog & Ayurveda, yogisk livsstil. For deg som ønsker å gå mer i dybden. Info kommer.

Utdanningen går over 3 helger/54 timer

Lærer : Kjersti Næss 

Pris : 7 500kr inkludert kursmateriell.