Hvilende Yin & Restorative Yoga
100 timer

Frittstående utdanning som kan tas med eller uten annen utdanning i bunn.

Yin Yoga

Hva er Yin Yoga og hvorfor bør denne få være et supplement til Yang/aktiv Yoga. Du lærer alle stillingene du trenger for å kunne undervise denne stille, meditative typen Yoga. Du lærer kroppen å kjenne fra innsiden. Som tema har vi også hverdags-daoisme, meridianbanene og meditasjon.

Som lærer må du kunne :

Hvordan tilpasse til hver enkelt kropp. Observasjon. Pust. Tilstedeværelse og din rolle som lærer. Sekvensering. Guidet avspenning. Hva skjer i kroppen når vi gjør Yin Yoga, hva er det vi faktisk jobber med og påvirker.

Du lærer alt du trenger for å kunne undervise trygg Yin Yoga, med tilrettelegging av props/utstyr der det er nødvendig. 

Restorative Yoga :

Hva er Restorative Yoga, hva gjør den med oss og hvorfor er denne yogaformen så viktig i dagens samfunn.

Ca.10 stillinger som vi går nøye gjennom. Det er svært viktig vite hvordan man inntar stillingene, ørsmå justeringer kan ha alt å si for om opplevelsen og avspenningen blir god eller ikke. Selv med få stillinger kan du undervise mange ulike klasser. I en vanlig restorativ yogatime benytter man stort sett bare 2-4 stillinger. 

Ulike typer props/utstyr, hvordan velge riktig?

Hvordan påvirker dette stillingene? Nervesystemet og pusten. Hvordan sette sammen en klasse? Hva behøves av utstyr? Ivareta deg selv som Yogalærer. Hvordan påvirker din energi når du underviser?

I tillegg til å gjøre yoga snakker vi mye om livet, det å falle til ro i livet generelt, yogafilosofi. 

Utdanningen går over fem helger

Fredager 17.30-20.30

Lørdager 09-16

Søndager 10-17

Hjemmearbeid: Egenpraksis, undervisning og journalføring

Lærer : Jorunn Maria 

Pris : 15 500kr inkludert kursmateriell